Gözle görülemeyecek küçük canlılara mikroorganizma denir.

  • Bakteriler
  • Virüsler
  • Mantarlar
  • Parazitler

Mikroorganizmalar: açık yara, deri, solunum ve sindirim yoluyla geçerler.

Hava,su, toprak ve her yerde bulunurlar.

Özellikle nemli ve organik madde olan ortamlarda fazladırlar.

Büyüklükleri namometre ile ölçülür.(mm’nin milyonda biri) Çıplak gözle görülemezler.