BULAŞMA / KONTAMİNASYON NEDİR?

Diğer bir adı da Kontaminasyon olan bulaştırma;

Temiz olan bir ortama herhangi bir yolla kir ve/veya mikroorganizmaların bulaşması/bulaştırılmasıdır.

Bulaştırma, temizlikte kullanılan malzemelerin karıştırılması veya birbiriyle teması şeklinde olabileceği gibi tokalaşma gibi basit yollarla da olabilir.