Herhangi bir yüzeydeki veya ortamdaki mikroorganizmaların insan sağlığına zarar vermeyecek seviyeye indirilmesi işlemidir.