Herhangi bir yüzeyde veya ortamda bulunan mikroorganizmaların insan sağlığına zararlı olamayacak seviyeye indirilmesi işlemidir.