• Yukarıdan aşağıya doğru temizlik
  • Sağdan sola doğru temizlik
  • Temizden kirliye doğru temizlik